Card image cap
H-index là gì?

Chỉ số H hay còn được gọi là H-index, do GS Hirsch đề xuất. Chỉ số H được xem là một chỉ số phản ảnh về hiệu quả và sức ảnh hưởng của một nhà khoa học. Chỉ số H được tính toán dựa trên số bài báo và số lần trích dần. 

Card image cap
CiteScore là gì?

Bạn có thể hiểu nôm na là CiteScore là một chỉ số để đánh giá mức độ uy tín của một tạp chí. CiteScore cao thì thể hiện mức độ uy tín cao hơn và ngược lại.

Card image cap
Impact Factor là gì?

Thực tế bạn có thể hiểu nôm na nó chính là một chỉ số để phản ánh mức độ uy tín của một tạp chí. Tạp chí có Impact factor càng cao thì càng uy tín và ngược lại càng thấp thì càng ít uy tín.

Card image cap
Tạp chí Q1, Q2, Q3, Q4 là gì?

Có thể một lúc nào đó bạn nghe thấy đồng nghiệp rất tự hào khoe kiểu như là “Tao vừa mới xuất bản được một bài báo trên tạp chí Q1”. Vậy, có khi nào bạn tự hỏi là, tạp chí Q1 nghĩa là gì?