CiteScore là gì?

Bạn có thể hiểu nôm na là CiteScore là một chỉ số để đánh giá mức độ uy tín của một tạp chí. CiteScore cao thì thể hiện mức độ uy tín cao hơn và ngược lại. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là CiteScore chỉ được tính đối với những tạp chí được lựa chọn vào trong danh mục của hệ thống Scopus mà thôi. Hệ thống Scopus là một hệ thống thuộc nhà xuất bản Elsevier. Cho tới thời điểm hiện tại thì hệ thống Scopus bao gồm hơn 41 nghìn tạp chí ở các lĩnh vực khác nhau. Để biết về cách tính của CiteScore thì chúng ta sẽ cùng nhau truy cập vào trang web của Scopus để tìm hiểu. 

Đến đây có thể bạn sẽ hỏi là thế CiteScore có giống với Impact Factor không? Câu trả lời là về bản chất thì giống nhau vì chúng cùng đánh giá về mức độ uy tín dựa trên trích dẫn của tạp chí. Tuy nhiên, chúng khác nhau vì chúng dựa trên danh mục các tạp chí khác nhau và cách tính khác nhau. Trong khi CiteScore dùng số liệu trích dẫn của 4 năm liền trước, còn Impact Factor sử dụng số liệu trích dẫn của 2 năm liền trước. 

Bài viết cùng danh mục